Regulamin

Regulamin z dnia 24 maja 2018r.

PRZELEWY Z BANKÓW Z ZAGRANICY

SWIFT: ALBPPLPW

IBAN: PL 47249000050000450060354096

W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ WPISAĆ E-MAIL

 

Od wygranej w LOTTO/LOTTO PLUS, MINI LOTTO, MULTI/MULTI MULTI PLUS, EUROJACKPOT oraz KASKADA serwis Club Lotto pobiera prowizję 10% od każdej kwoty powyżej 10,000 zł. Prowizja przeznaczona jest na obsługę prawną i logistyczną oraz na utrzymanie i rozwój serwisu.

Regulamin odnosi się do wszystkich zdanych kuponów  w serwisie clublotto.pl, poniższe opisy ,,Regulamin zbiorowej gry LOTTO/LOTTO PLUS" i ,,Regulamin zbiorowej gry MINI LOTTO" stanowi jedynie przykład gier systemowych. Każdy uczestnik przystępuje do kuponów dobrowolnie i automatycznie staje się jego współwłaścicielem.

 

Akceptując ten regulamin akceptuję również Politykę Prywatności dostępną pod adresem:  http://www.clublotto.pl/polityka/

 

REGULAMIN ZBIOROWEJ GRY LOTTO NA ZASADACH DOBROWOLNEGO UDZIAŁU

 

 1. Serwis internetowy clublotto.pl jest własnością firmy PHU DELTA. z/s w Białymstoku NIP: 542-215-31-83 Niniejszy regulamin określa zasady zbiorowego zlecania firmie PHU DELTA działań w imieniu Użytkownika dla realizacji zdalnego uczestnictwa Użytkownika w grach liczbowych i loteriach Totalizatora sportowego Sp. z.o.o. ( dawniej „Duży Lotek”) poprzez dobrowolne przystąpienie Użytkownika według poniższych reguł.

 2. Zdalnym składaniem kuponów zarządza podmiot działający pod firmą: PHU DELTA , Clublotto.pl- spółdzielnia graczy.

 3. Wspólna gra odbywa się w systemie lotto 12, co oznacza system skreślenia 12 liczb w jednej linii. System 12 w odróżnieniu od standardu ( 6 liczb i zakład za 3 zł ) obejmuje 12 liczb, z których wystarczy 6, aby uzyskać pełną wygraną ( 1 stopnia). Koszt jednego zakładu w tym systemie w kolekturze Lotto wynosi 2772 zł ( słownie: dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa złote).

  • System LOTTO 11 co oznacza system skreślenia 11 liczb w jednej linii. Koszt 1 zakładu w kolekturze Lotto wynosi 1386 zł ( słownie tysiąc trzysta osiemdziesiąt sześć złotych )

  • System LOTTO 10 co oznacza system skreślenia 10 liczb w jednej linii. Koszt 1 zakładu w kolekturze Lotto wynosi 630 zł ( słownie sześćset trzydzieści złotych )

 4. Gracze przystępują do udziału w systemie lotto 12, 11, 10 poprzez wykup kredytów w sposób poniżej określony. Cena jednostkowa kredytu wynosi 1, 23 zł ( słownie: jeden złoty 23/100), to jest udział gracza w wygranej 1/2772-12, 1/1386-11, 1/630-10. Każdy gracz może wpłacić dowolną kwotę, a więc wykupić dowolną ilość kredytów. Wpłat dokonuje się przez system płatności online Przelewy 24 , zintegrowany ze stroną Clublotto. Po wpłacie gracz ma możliwość brania udziału w kuponach, przy czym wpłaconymi kredytami może dysponować w dowolny sposób. Kredyty znajdujące się na koncie zarejestrowanego użytkownika, nie zawarte w kuponie w każdej chwili podlegają zwrotowi. Przy wygranej i wypłatach 1 kredyt = 1 zł

 5. Clublotto na portalu jak w pkt.2 Regulaminu oferuje różne kupony, z następującymi uwarunkowaniami

  • 12,11,10 liczb biorących udział w losowaniu, 

  • Data losowania – określa termin, na który planowany jest dany kupon, gdzie realizacja terminu jest uzależniona od tego, czy do godziny 19:30 terminu wszystkie kredyty ( 12-2772, 11-1386, 10-630 ) zostaną wykupione – w takim razie kupon zostaje automatycznie zamknięty, natomiast w przeciwnym razie wykupione kredyty przechodzą na kolejny, przypadający termin losowania, a liczby mogą zostać zmienione na każde losowanie według autorskiego systemu clublotto ( wybieramy maksymalnie 25 liczb z których tworzymy kombinację na kolejne losowanie )

  • Wszystkie zakupione kredyty przypisane do danego kuponu nie podlegają zwrotowi.

  • Zakupione kredyty nie przepadają, uczestniczą w losowaniach aż do realizacji danego kuponu, czyli złożenia kuponu w kolekturze.

  • Clublotto zastrzega sobie prawo określenia minimalnego wkładu kredytowego do danego kuponu w każdej chwili do czasu zebrania maksymalnej ilości kredytów, np. warunkiem udziału w systemie lotto 12,11,10 może być wykupienie minimum np. 3, 5, 10, 20 kredytów po cenie jednostkowej jak w pkt. 4 za każdy kredyt.,

  • Możliwość wprowadzenia do systemu programu lojalnościowego, co polegać będzie na ustaleniu udziału procentowego w wykupionych kredytach jako punktów do konta użytkownika, np. przy założeniu 10 % udziału wykup 300 kredytów oznacza 30 punktów dopisanych do konta użytkownika.

 6. Przy rejestracji użytkownik składa oświadczenie według wzoru, zamieszczonego na portalu, dotyczące zapoznania się z niniejszym regulaminem i zrozumienia jego treści, akceptacji jego postanowień, oraz, że jest osobą pełnoletnią i nie ma ograniczeń dotyczących zdolności do czynności prawnych. Oświadczenie składane jest wraz z rejestracją.

 7. Po zarejestrowaniu się włącznie z oświadczeniem użytkownikowi na podany adres e – mail zostaje przesłana aktywacja konta w Clublotto, przez co użytkownik może się zalogować i brać udział w grach w systemie lotto 12 przez wykup kredytów jak w pkt. 4 Regulaminu.

 8. Wygrana następuje wówczas, gdy w danym kuponie padnie 3 lub 4 lub 5 lub 6 z 12,11,10 liczb. Są to wygrane za trafione trójkę, czwórkę, piątkę, szóstkę. Sposób naliczania wygranej w systemie 12,11,10 skreśleń został przedstawiony na portalu Clublotto. Od każdej wygranej pobierany jest zgodnie z ustawą podatkową podatek, przy czym w czasie wejścia w życie niniejszego Regulaminu wynosi on 10 %. Zmiana stawki w ustawie podatkowej dotycząca przychodów od wygranych z gier liczbowych oznacza automatycznie zmianę pobieranych od wygranych w systemie lotto 12 podatków, bez konieczności zmiany niniejszego Regulaminu.

 9. Udział gracza w wygranej jest wprost proporcjonalny do jego wkładu kredytowego w kupon z trafieniami oznaczającymi tą wygraną. Wykup 50 kredytów to 50/2772 - 12, 50/1386 - 11, 50/630 - 10 należnej wygranej. Wpłata wielokrotna na poczet jednego kuponu, w przypadku, gdy oznacza on wygraną, powoduje sumaryczne ( suma wszystkich wpłat kredytów) ustalenie udziału w wygranej. Każdy Użytkownik przystępujący do danego kuponu jest jego współwłaścicielem.

 10. Wygrana jest automatycznie rozliczana pomiędzy graczy, którzy wykupili kredyty składające się na kupon z tą wygraną. Wygrana jest przeliczana na dalsze kredyty, przy czym za każdy kredyt gracz otrzymuje 1 zł, dopisywany do jego konta. W każdej chwili gracz ma prawo zażądać wypłaty faktycznych środków przypadających na niego z wygranej, dokonując polecenia rozliczenia. Wypłata w wysokości równowartości kredytów na konto bankowe zainteresowanego wypłatą faktycznych środków gracza następuje w ciągu 7 dni od daty złożenia polecenia. Minimalna kwota wypłaty 50 kredytów = 50 złotych.

 11. Kupon w Clublotto odzwierciedla faktyczny kupon na dane losowanie, przy czym w przypadku braku wykupienia wszystkich kredytów ( system 12 - 2772/2772), ( system 11 - 1386/1386 ), ( system 10 - 630/630 ) w danym terminie losowania kredyty przechodzą na następny termin, a kupon obowiązują wyniki z następnego terminu.

 12. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej i obowiązują od momentu ich ogłoszenia na portalu jak w pkt. 18. Brak oświadczenia w sprawie zmiany Regulaminu przez użytkownika w ciągu 14 dni od daty ich ogłoszenia na portalu oznacza akceptację tej zmiany.

 13. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią załączniki do niego: oświadczenie użytkownika ( załącznik nr 1), sposób naliczania wygranej w systemie 12 skreśleń ( załącznik nr 2) ,

 14. Regulamin niniejszy dotyczy zasad funkcjonowania dobrowolnego zrzeszenia graczy, będących osobami fizycznymi ( „spółdzielni” tych graczy, bez ich formalnej organizacji), z których każdy w pełni świadomy przez odpowiednie zalogowanie się i akceptację Regulaminu oraz złożenie stosownego oświadczenia przystępuje do tego zrzeszenia, a portal obsługując to zrzeszenie nie jest portalem hazardowym czy tez pośrednictwa hazardowego, gdyż zrzeszenie uczestniczy jako „spółdzielnia” w grze honorowanej przez władze, w tym fiskalne, państwa, na terenie którego gra się odbywa, a portal ją „obsługuje”. 

 15. Przychodzące i wychodzące koszty bankowe ponosi klient.

 16. Firma zastrzega sobie możliwość przedłużenia czasu zamknięcia kuponu do godziny 21:30 w chwili gdy w danym kuponie znajduje się powyżej 2300 kredytów system 12, 900 kredytów system 11, 400 kredytów system 10.

 17. Firma zastrzega sobie prawo do zablokowania i usunięcia Konta Użytkownika, który działa na szkodę Portalu

 18. Firma ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie.Zmiany obowiązują z upływem 1 (jednego) dnia od czasu opublikowania nowej wersji Regulaminu na Portalu.

 19.  Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 25.01.2012r.

 

REGULAMIN ZBIOROWEJ GRY SMS LOTTO PLUS NA ZASADACH DOBROWOLNEGO UDZIAŁU

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zbiorowej gry LOTTO PLUS poprzez SMS.

 2. Usługa działa tylko na terenie Polski i dla polskich operatorów.

 3. Koszt wysłania jednego SMS-a wynosi 2 zł + VAT (2,46zł z VAT).

 4. Użytkownik wysyłając SMS-a staję się współposiadaczem kuponu (w udziale 1/5), który zostanie zdany w kolekturze przez serwis Clublotto na najbliższe losowanie gry Lotto Plus.

 5. Użytkownik po wysłaniu SMS-a dostanie smsa zwrotnego z dokładnym opisem gry (nr kuponu, datę losowania oraz liczby biorące udział w losowaniu).

 6. Po wysłaniu SMS-a, na podstawie numeru telefonu, zostanie założone w serwisie Clublotto konto użytkownika w celu ewentualnego późniejszego zalogowania się (aby np. odebrać wygraną). Użytkownik dostanie również w SMS-ie zwrotnym od Clublotto tymczasowe hasło do serwisu.

 7. Po zakończeniu losowania użytkownik dostanie wiadomość SMS z informacją o ewentualnej wygranej (proporcjonalnie do wniesionego wkładu) oraz o sposobie jej odebrania.

 

REGULAMIN ABONAMENTÓW

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady abonamentów.

 2. Abonamenty są okresową zniżką, która powoduje, że przy przelewaniu środków na kredyty nie jest pobierana 23% prowizja a jedynie 2%.

 3. Abonament nie zasila konta gracza kredytami.

 4. Abonament w zależności od wartości powoduje, że przez określony w abonamencie okres obowiązuje zniżka na kredyty. 

 5. Abonament jest dobrowolny, dalej możliwe jest wykupywanie kredytów nie posiadając abonamentu.

 

REGULAMIN ZBIOROWEJ GRY MINI LOTTO NA ZASADACH DOBROWOLNEGO UDZIAŁU

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zbiorowego grania w Mini Lotto ( dawniej „Express Lotek”) poprzez dobrowolne przystąpienie graczy według poniższych reguł.

 2. Zbiorowym graniem zarządza podmiot działający pod firmą: PHU DELTA z/s w Białymstoku NIP: 542-215-31-83, a portal służący obsłudze zbiorowego grania to: Clublotto.pl- spółdzielnia graczy.

 3. Wspólna gra odbywa się w systemie lotto 12, 11, 10 co oznacza system skreślenia 12, 11, 10 liczb w jednej linii. System 12, 11, 10 w odróżnieniu od standardu ( 5 liczb i zakład za 1,25 zł ) obejmuje 12, 11, 10 liczb, z których wystarczy 5, aby uzyskać pełną wygraną ( 1 stopnia). Koszt jednego zakładu w tym systemie w kolekturze Lotto wynosi 990 zł  system 12 ( słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) 577 zł system 11, ( słownie pięćset siedemdziesiąt siedem ) 315 zł system 10 ( słownie trzysta pietnaście ).

 4. Gracze przystępują do udziału w systemie lotto 12 poprzez wykup kredytów w sposób poniżej określony. Cena jednostkowa kredytu wynosi 1, 23 zł ( słownie: jeden złoty 23/100), to jest udział gracza w wygranej 1/990 - 12, 1/577 - 11, 1/315 - 10. Każdy gracz może wpłacić dowolną kwotę, a więc wykupić dowolną ilość kredytów. Wpłat dokonuje się przez system płatności online Przelewy 24, zintegrowany ze stroną Clublotto. Po wpłacie gracz ma możliwość brania udziału w kuponach, przy czym wpłaconymi kredytami może dysponować w dowolny sposób. Kredyty znajdujące się na koncie zarejestrowanego użytkownika, nie zawarte w kuponie w każdej chwili podlegają zwrotowi. Przy wygranej i wypłatach 1 kredyt = 1 zł

 5. Clublotto na portalu jak w pkt.2 Regulaminu oferuje różne kupony, z następującymi uwarunkowaniami

  • 12, 11, 10 liczb biorących udział w losowaniu,

  • Data losowania – określa termin, na który planowany jest dany kupon, gdzie realizacja terminu jest uzależniona od tego, czy do godziny 20:30 terminu wszystkie kredyty ( 12 - 990 ), ( 11 - 577 ), ( 10 - 315 ) zostaną wykupione – w takim razie kupon zostaje automatycznie zamknięty, natomiast w przeciwnym razie wykupione kredyty przechodzą na kolejny, przypadający termin losowania, a liczby mogą zostać zmienione na każde losowanie według autorskiego systemu clublotto ( wybieramy maksymalnie 25 liczb z których tworzymy kombinację na kolejne losowanie )

  • Wszystkie zakupione kredyty przypisane do danego kuponu nie podlegają zwrotowi.

  • Zakupione kredyty nie przepadają, uczestniczą w losowaniach aż do realizacji danego kuponu, czyli złożenia kuponu w kolekturze, a liczby zostają zmienione na każde losowanie według autorskiego systemu clublotto

  • Clublotto zastrzega sobie prawo określenia minimalnego wkładu kredytowego, np. warunkiem udziału w systemie Mini lotto 12 może być wykupienie minimum 20 kredytów po cenie jednostkowej jak w pkt. 4 za każdy kredyt.,

  • Możliwość wprowadzenia do systemu programu lojalnościowego, co polegać będzie na ustaleniu udziału procentowego w wykupionych kredytach jako punktów do konta użytkownika, np. przy założeniu 10 % udziału wykup 300 kredytów oznacza 30 punktów dopisanych do konta użytkownika.

 6. Przy rejestracji użytkownik składa oświadczenie według wzoru, zamieszczonego na portalu, dotyczące zapoznania się z niniejszym regulaminem i zrozumienia jego treści, akceptacji jego postanowień, oraz, że jest osobą pełnoletnią i nie ma ograniczeń dotyczących zdolności do czynności prawnych. Oświadczenie składane jest wraz z rejestracją.

 7. Po zarejestrowaniu się włącznie z oświadczeniem użytkownikowi na podany adres e – mail zostaje przesłana aktywacja konta w Clublotto, przez co użytkownik może się zalogować i brać udział w grach w systemie lotto 12 przez wykup kredytów jak w pkt. 4 Regulaminu.

 8. Wygrana następuje wówczas, gdy w danym kuponie padnie 3 lub 4 lub 5 z 12, 11, 10 liczb. Są to wygrane za trafione trójkę, czwórkę, piątkę. Sposób naliczania wygranej w systemie 12, 11, 10 skreśleń został przedstawiony na portalu Clublotto. Od każdej wygranej pobierany jest zgodnie z ustawą podatkową podatek, przy czym w czasie wejścia w życie niniejszego Regulaminu wynosi on 10 %. Zmiana stawki w ustawie podatkowej dotycząca przychodów od wygranych z gier liczbowych oznacza automatycznie zmianę pobieranych od wygranych w systemie MINI lotto 12 podatków, bez konieczności zmiany niniejszego Regulaminu.

 9. Udział gracza w wygranej jest wprost proporcjonalny do jego wkładu kredytowego w kupon z trafieniami oznaczającymi tą wygraną. Wykup 50 kredytów to 50/990 - 12, 50/577 - 11, 50/315 - 10 należnej wygranej. Wpłata wielokrotna na poczet jednego kuponu, w przypadku, gdy oznacza on wygraną, powoduje sumaryczne ( suma wszystkich wpłat kredytów) ustalenie udziału w wygranej. Każdy Użytkownik przystępujący do danego kuponu jest jego współwłaścicielem.

 10. Wygrana jest automatycznie rozliczana pomiędzy graczy, którzy wykupili kredyty składające się na kupon z tą wygraną. Wygrana jest przeliczana na dalsze kredyty, przy czym za każdy kredyt gracz otrzymuje 1 zł, dopisywany do jego konta. W każdej chwili gracz ma prawo zażądać wypłaty faktycznych środków przypadających na niego z wygranej, dokonując polecenia rozliczenia. Wypłata w wysokości równowartości kredytów na konto bankowe zainteresowanego wypłatą faktycznych środków gracza następuje w ciągu 7 dni od daty złożenia polecenia. Minimalna kwota wypłaty 20 kredytów = 20 złotych.

 11. Kupon w Clublotto odzwierciedla faktyczny kupon na dane losowanie, przy czym w przypadku braku wykupienia wszystkich kredytów ( system 12 - 990 / 990 ) ( system 11 - 577 / 577 ), ( system 10 - 315 / 315 ) w danym terminie losowania kredyty przechodzą na następny termin, a kupon obowiązują wyniki z następnego terminu.

 12. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej i obowiązują od momentu ich ogłoszenia na portalu jak w pkt. 18. Brak oświadczenia w sprawie zmiany Regulaminu przez użytkownika w ciągu 14 dni od daty ich ogłoszenia na portalu oznacza akceptację tej zmiany.

 13. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią załączniki do niego: oświadczenie użytkownika ( załącznik nr 1), sposób naliczania wygranej w systemie 12 skreśleń ( załącznik nr 2) ,

 14. Regulamin niniejszy dotyczy zasad funkcjonowania dobrowolnego zrzeszenia graczy, będących osobami fizycznymi ( „spółdzielni” tych graczy, bez ich formalnej organizacji), z których każdy w pełni świadomy przez odpowiednie zalogowanie się i akceptację Regulaminu oraz złożenie stosownego oświadczenia przystępuje do tego zrzeszenia, a portal obsługując to zrzeszenie nie jest portalem hazardowym czy tez pośrednictwa hazardowego, gdyż zrzeszenie uczestniczy jako „spółdzielnia” w grze honorowanej przez władze, w tym fiskalne, państwa, na terenie którego gra się odbywa, a portal ją „obsługuje”.

 15. Przychodzące i wychodzące koszty bankowe ponosi klient.

 16. Firma zastrzega sobie możliwość przedłużenia czasu zamknięcia kuponu do godziny 21:30 w chwili gdy w danym kuponie znajduje się powyżej 750 kredytów system 12

 17. Firma zastrzega sobie prawo do zablokowania i usunięcia Konta Użytkownika, który działa na szkodę Portalu

 18. Firma ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie.Zmiany obowiązują z upływem 1 (jednego) dnia od czasu opublikowania nowej wersji Regulaminu na Portalu.

 19.  Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 12.03.2012r.

   

Oświadczenia i zastrzeżenia Firmy PHU DELTA

 

Firma niniejszym oświadcza i zastrzega, co następuje:

 • Firma nie jest organizatorem żadnej Gry Liczbowej.

 • Firma nie urządza żadnej Gry Liczbowej ani nie prowadzi działalności w zakresie gier i zakładów.

 • Organizatorem gier i loterii obsługiwanych w serwisie clublotto.pl jest Totalizator Sportowy Sp.z.o.o. (TS) z siedzibą w Warszawie 03-728, ul. Targowa 25 PHU DELTA posiada podpisaną umowę agencyjną na prowadzenie kolektury Lotto i w imieniu Spółki Totalizator Sportowy. Umowa jednak nie przekazuje na rzecz PHU DELTA ( Agent ) żadnych uprawnień Spółki (TS) w powyższym zakresie, lecz jedynie uprawnia PHU DELTA do wykonywania określonych czynności w imieniu i na rzecz Spółki Totalizatos Sportowy.

 • Firma nie ma żadnego wpływu na treść tych przepisów i regulacji, jak również na zgodność organizowania Gier Liczbowych z tymi przepisami i regulacjami,

 • Firma nie ponosi wobec Użytkownika żadnej odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości związane z organizacją danej Gry Liczbowej, a w związku z tym jakiekolwiek reklamacje, skargi, protesty i roszczenia Użytkownika związane z jego udziałem w konkretnej Grze Liczbowej powinny być kierowane wyłącznie do właściwego organizatora Gry Liczbowej,

 • Firma informuje, iż udział Użytkownika w Grze Liczbowej wiąże się z ryzykiem poniesienia przez Użytkownika straty.

 • Firma nie ponosi wobec Użytkownika żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w związku z udziałem Użytkownika w konkretnej Grze Liczbowej.

 • Wszystkie Gry Liczbowe odbywają się na podstawie odpowiednich przepisów prawa i innych regulacji.

 • Informujemy, iż zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych ( z późniejszymi zmianami ), wszystkie wygrane w grach liczbowych i loteriach pieniężnych, których wartość jednostkowa przekracza 2280zł są opodatkowane 10 % podatkiem od wygranej.

   

Załącznik 1 - Oświadczenie użytkownika

 

Bałystok, dnia [data rejestracji]*

 O Ś W I A D C Z E N I E

 

Rejestrujący się , [imię i nazwisko]*, posługujący sie adresem mailowym: [adres email]*, przystępując na zasadzie dobrowolnego udziału we wspólnym graniu w kuponach w serwisie, obsługiwanym przez portal: Clublotto.pl-spółdzielnia graczy, zarządzanym przez podmiot działający pod firmą: PHU DELTA z/s w Białymstoku NIP: 542-215-31-83, oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu wspólnego grania we wszystkich kuponach zamieszczonych na w/w portalu, zrozumiałem tą treść i w pełni ją
akceptuję. Jednocześnie oświadczam, że jestem pełnoletni , oraz, że nie dotyczą mnie jakiekolwiek ograniczenia pełnej zdolności do czynności prawnych.

Udział we wspólnym graniu jest z mojej strony całkowicie świadomy i ze względu na to, że dotyczy to gry oficjalnie honorowanej przez Państwo, nie uważam tego udziału za uczestnictwo w hazardzie.

Rejestracja oznacza akceptację oświadczenia.


Załącznik 2 - Sposób naliczania wygranej

 

W LOTTO/LOTTO PLUS,MINI LOTTO,MULTI/MULTI MULTI PLUS, EUROJACKPOT oraz KASKADA  serwis Club Lotto pobiera prowizję 10 % od każdej kwoty powyżej 10,000 zł. Poszczególne stopnie wygranych są identyczne jak podawane w oficjalnych wynikach systemu Lotto prowadzonych przez Totalizator Sportowy Sp. zo.o. Jeżeli łączna kwota wygranej jest wyższa niż 2280zł (dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych) od kwoty wygranej jest pobrany podatek w wysokości 10%, zaś ClubLotto pobiera prowizję w wysokości 5% od każdej kwoty powyżej 10.000zł na obsługę prawną i logistyczną, oraz na utrzymanie i rozwój serwisu.


Po zakończeniu losowania Firma sprawdza wynik Gry Liczbowej i wysokość ewentualnej wygranej.

Jeśli Firma stwierdzi wygraną w Grze Liczbowej, prowadzonej przez TOTALIZATOR SPORTOWY (LOTTO) wówczas wygrana automatycznie przekazywana jest na Saldo danego Użytkownika w kredytach, wprost proporcjonalnie do jego wkładu kredytowego w kuponie a Użytkownik decyduje kiedy dana kwota ma zostać przelana na jego rachunek bankowy. Firma nie wykonuje obowiązków podatkowych z tytułu podatku od wygranej Użytkownika, obowiązek ten wykonuje Użytkownik we własnym zakresie.

SMS